Senaste inläggen

Arkiv

Mångfaldens Mönster: Vide

Videmönster

Med stöd av stipendium från Gudrun Sjödén Foundation har Anna Berg och jag kunnat ge oss hän åt mönster och biolgoisk mångfald i ljuv kombination och därmed startat projektet "Månfaldens Mönster".

Vi pratar ofta om det som kallas artblindhet, att allt färre människor kan särskilja en kråka från en kaja, eller se annat än "blommor" och "träd" i stället för att se arter. Förmågan att se hela naturens mångfald påverkar vår relation till naturen, viljan att bevara den, men också vår hälsa och vårt välbefinnande. Det här är projektets utgångspunkt. Vi berättar i mönsterform om biologiska mångfald, arter och ekosystem. Vi visar ålgräsängen, betesmarken och tångskogen, nyttan med ogräs i gräsmattan och betydelsen av videblomningen tidigt på våren. Förhoppningen är att Mångfaldens Mönster ska kunna medverka till att återskapa människors relation till naturen genom att introducera bortglömda bitar av natur i deras vardag. Vackra ytor med djupare mening helt enkelt.

Här är ett av våra schablonmönster som vi kallar "Vide". Mångfaldens Mönster finns på Instagram: @mangfaldensmonster