Senaste inläggen

Arkiv

2018-08-15

Sjörestaurering i Växjö kommun

plankton

reduktionsfiske_växjö

Dagvatten

Växjö kommun har satsat på att restaurera tre av sina tätorstnära sjöar, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Trummeln, med olika metoder: reduktionsfiske, bottenbehandling och dagvattenbearbetning. Mina illustrationer används främst på skyltar i anslutning till sjöarna men också i foldrar, på kommunens webb och i presentationer kring projektet.