2016-05-31

Frida Blombergs avhandling

Fridas avhandling helbild

Idag disputerar Frida Blomberg inom ämnet lingvistik på Lunds Undiversitet och jag fick den stora äran att göra omslaget till avhandlingen.

2016-05-10

Scientific diving

forskningsdyk

På forskningsstationen Sven Lovén Center för Marina vetenskaper på Kristineberg nära vid Gullmarsfjordens mynning bedrivs kurser i vetenskaplig dykning på internationell basis. Inför ett symposion beställde de en bild som fick pryda t-shirts, tygkassar, dykloggböcker och hemsida. Bilden visar en dykare som provtar en kammare som kan placeras ut i havet vid olika forskningprojekt.