Senaste inläggen

Arkiv

Mångfaldens Mönster: Tare

Taremönster

Tare (här skräppetare och fingertare) är stora brunalger som som blir flera år gamla och som skapar undervattensskogar i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, där mindre alger och djur kan finna skydd och husrum. Mönstret rymmer bara ett urval av alla de hundra olika organiskmer som trivs här. Tittar men noga kan man upptäcka nakensnäckan klubbnuding som är i färd med att sätta i sig mossdjuret slät tångbark, eller sjöstjärnorna som hänsynslöst bänder upp skalet på blåmusslorna och äter upp dem en efter en. Mönstret är skapat i akvarell inom projektet Mångfaldens Mönster (@mangfaldensmonster).

Mångfaldens Mönster: Vide

Videmönster

Med stöd av stipendium från Gudrun Sjödén Foundation har Anna Berg och jag kunnat ge oss hän åt mönster och biolgoisk mångfald i ljuv kombination och därmed startat projektet "Månfaldens Mönster".

Vi pratar ofta om det som kallas artblindhet, att allt färre människor kan särskilja en kråka från en kaja, eller se annat än "blommor" och "träd" i stället för att se arter. Förmågan att se hela naturens mångfald påverkar vår relation till naturen, viljan att bevara den, men också vår hälsa och vårt välbefinnande. Det här är projektets utgångspunkt. Vi berättar i mönsterform om biologiska mångfald, arter och ekosystem. Vi visar ålgräsängen, betesmarken och tångskogen, nyttan med ogräs i gräsmattan och betydelsen av videblomningen tidigt på våren. Förhoppningen är att Mångfaldens Mönster ska kunna medverka till att återskapa människors relation till naturen genom att introducera bortglömda bitar av natur i deras vardag. Vackra ytor med djupare mening helt enkelt.

Här är ett av våra schablonmönster som vi kallar "Vide". Mångfaldens Mönster finns på Instagram: @mangfaldensmonster

God Jul & Gott Nytt År 2019

Julkort 2019

År 2019 gick i humlans tecken. Här samarbetar Skånes humlor, hanar och honor, på ett sällan skådat sätt.

Distanskurs i mönsterdesign

Mönster

Resultatet av en distanskurs i mönsterdesign. Jag är ett steg närmre mönstrenas fanstastiska värld.