x

Kuddsjöstjärna, Porania pulvillus

Illustration till projektet "kultur kring kosterhavet" som bl.a. ska användas som tryck på t-shirts. 2013.

Vann silver i kategorin Läromedels- och faktaillustration i Svenka Tecknares tävling Kolla! 2014.

x

Skånes humlor

Alla Skånes humlor samlade på en plansch. Länsstyrelsen i Skåne, 2019.

x

Valthornssnäcka, Buccinum undatum

Valthornssnäcka till Sjöfarsmuseets Akvariets basutställning, 2009

x

Snorkelled, Saltö

Kart- och artillustrationer till skylt om snorkelled på Saltö i Kosterhavets nationalpark

x

Värdväxteriet

"Värdväxteriet" är en trädgård i Växjö som är öppen för allmänheten. Där får besökarna bekanta sig närmare med några av ängens växter och pollinatörer som är knutna till dessa arter. Illustrationerna finns på skyltar i området. Växjö kommun, 2018.

x

Korallpolyp

Illustrationen visar en stenkorallspolyp i genomskärning och i förstoringen visas hur nässelcellerna funkerar och var zooxantellerna (fotosyntetiserande alger som fångar solljusets energi åt korallen) finns. Bilden ingår i utställningen hos Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, 2009.

x

Kosterhavets nationalpark

Illustrationen finns på nationalparkskylten i Kosterhavets nationalpark. Länsstyrelsen i Västra Götalandslän, 2009

x

Rädda Livet

Cancerfondens tidning som utkommer med fyra nummer per år. Jag illustrera löpande nya forskningsrön.

x

Tångguide

Tånguiden beskriver hur man plockar och tillagar 10 ätliga makroalger som finns på den svenska västkusten, Catxalot 2016.

x

Ögonkorall, Lophelia pertusa

Revbildande kallvattenskorall som bl.a. lever i Kosterrännan, Kosterhavets nationalpark. Länsstyrelsen i Västra Götalandslän, 2009.

x

Cancerfondsrapporten 2017

En årlig rapport som Cancerfonden ger ut och som jag för fjärde året i rad fått illustrera. Den lyfter fram utmaningar inom cancervård, prevention och forskning och med den vill Cancerfonden påverka samhällsutvecklingen.

x

Sjöstjärnor: Asterias rubens och Coscinasterias muricata

Illustrationerna används i vetenskapliga artiklar och presentationer för att förklara sjöstjärnornas inre organ och anatomi.

x

Strandliv, Göteborgs-Posten

Åtta marina organismer man finner vid bad på västkusten. Göteborgs-Posten 11:e juni 2006.

x

Tre arter av lavar

Illustrationen visar de tre lavarterna Per Larsson studerade i sin doktorsavhandling vid Ås Universitet, Norge 2011

x

Hoppkräfta, Copepod

Hoppkräftans (Copepodens) födointag och energiomsättning. Illustrationen används till presentationer och undervisning. Beställd av Peter Thor, Götebergs Univeritet 2007

x

Bergscikadans livscykel

Informationsskyltar i Huddinge kommun, 2016.

x

Cancerfondsrapporten 2014

Mina illustrationer har fått hjälpa till att förklara hur immunoterapi fungerar i Cancerfondsrapporten 2014. Immunoterapi innebär att man utnyttjar kroppens egna immunförsvar mot cancerceller.

Rapporten är vinnare av Svenska Pubishing-priset 2014. ”För en, vad gäller färg och illustration, konsekvent genomförd rapport – angelägen, tydlig och lättillgänglig trots ett blytungt ämne”

Reklambyrån IK Stockholm står för den grafiska formen.

x

Spetsfingerört, Sibbaldianthe bifurca

Illustration till informationstavla. Ekologigruppen, 2016.