x

Tre arter av lavar

Illustrationen visar de tre lavarterna Per Larsson studerade i sin doktorsavhandling vid Ås Universitet, Norge 2011

x

Pollinatörer i väg- och åkerkantsflora

Pollinatörer i väg- och åkerkantsflora. Zoologiska institutionen, Lunds Universitet 2007

x

Vägglav, Xanthoria parietina

x

Styvmorsviol, Viola tricolor

x

Strandkål, Crambe maritima

x

Strandråg, Leymus arenarius

x

Trift, Armeria maritima

x

Strandkvanne, Angelica archangelica ssp. litoralis

x

Strandaster, Tripolium vulgare

x

Vit fetknopp, Sedum album

x

Gul fetknopp, Sedum acre

x

Gåsört, Potentilla anserina

x

Fackelblomster, Lythrum salicaria

x

Fackelblomster, Lythrum salicaria

x

Strandkrypa, Glaux maritima

x

Spetsfingerört, Sibbaldianthe bifurca

Spetsfingerört, Sibbaldianthe bifurca

x

Ljung, Calluna vulgaris

x

Slåttergubbe, Arnica montana och Slåttergubbemal, Digitivivalva arnicella

x

Sommarfibbla, Leontodon hispidus och Slåttersandbi, Andrena humilis

x

Backnejlika, Dianthus deltoides och Vitribbat lundfly, Sideridis reticulata

x

Prästkrage, Leucanthemum vulgare och Änsskinnbagge, Calocaris roseomaculatus

x

Gökärt, Lathyrus linifolius och Gökärtssikelvecklare, Ancylis badiana

x

käringtand, Lotus corniculatus och Vickerglansvinge, Bembecia ichneumoniformis

x

Kråkvicker, Vicia cracca och Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae

x

Tjärblomster, Lychnis viscaria och Glimfältmätare, Perizoma hydrata

x

Kabbleka, Caltha palustris

x

Daggmask, Lumbricus sp.

x

Makaonfjäril, Papilio machaon

x

Vinbergssnäcka, Helix pomatia

x

Storspov, Numenius arquata

x

Tofsvipa, Vanellus vanellus

x

Sånglärka, Alauda arvensis