x

Vanlig sjöstjärna, Asterias rubens

Sjöstjärnans inre organ.

x

Klyvöppningar

Så fungerar bladens klyvöppningar.

x

Korallpolyp i genomskärning

Illustrationen visar en stenkorallspolyp i genomskärning och i förstoringen visas hur nässelcellerna funkerar och var zooxantellerna (fotosyntetiserande alger som fångar solljusets energi åt korallen) finns.

x

Näringsväv i en ålgräsäng

Torsk (predator), rötsimpa (predator), svart smörbult (predator), storspigg (predator),tångräka (betare och allätare), märlkräfta (betare), fintrådiga alger som molnslick och trådslick (primärproducenter).

x

Radonhus

Så påverkar radon inomhusmiljön och människan.

x

Fission

Kärnklyvning av uran